De energy control methode®

De Energy Control Methode®, ontwikkeld door Stans van der Poel is een wetenschappelijk getoetste methode , waarbij gebruik gemaakt wordt van speciaal ontwikkelde software en hartslagmeting via een hartslagband.

De persoonlijke conditie en mogelijkheden voor bewegen-beter trainen-worden bepaald op basis van een rust- en inspanningsmeting en dat vormt de basis voor een Persoonlijk Energie Plan (PEP). De methode heeft haar effectiviteit ruimschoots bewezen. De manier van ademhalen  speelt hierin een belangrijke rol. De basis van deze methode ligt in hoe en wanneer we onze diverse energiesystemen het best kunnen inzetten.

Dat we goed kunnen schakelen tussen rust en inspanning. Deze methode kan breed worden ingezet.  Van zeer laag belastbare personen tot fanatieke marathonlopers. Het is eigenlijk topsport op ieders eigen niveau.

De Energy Control Methode brengt beproefde methoden voor conditieverbetering en herstel bij elkaar.

Meer weten?

De Energy Control Methode is ontstaan bij observaties van met name vermoeide mensen. Bij deze groep was de manier van ademhalen duidelijk anders. Deze afwijkende ademhaling gaf aanleiding tot het krijgen van klachten en meetbare fysiologische veranderingen. Deze fysiologische veranderingen pasten meer bij arbeid en inspanning, terwijl deze personen rustig op de stoel zaten. Bij arbeid (of stress) en inspanning past een andere energiebron dan in rust. In rust en ontspanning verbruik je vooral vet als energiebron. Bij inspanning worden de glucosevoorraden (suiker) meer gebruikt. Deze personen waren dus aan het sporten terwijl ze stilzaten. De conclusie:  Een verkeerde ademhaling geeft aanleiding tot het niet goed  gebruiken van de beschikbare energievoorraden.

Onze glucosevoorraad is beperkt en onze vetvoorraad is schier onuitputtelijk. Een verkeerde ademhaling en daardoor veel suikers verbranden en dat de hele dag door leidt tot uitputting van deze voorraden. Je wordt moe!

In onze rustmeting kijken we naar de ademhaling. Als het nodig is gaan we deze corrigeren. Het mooie is dat wanneer je de ademhaling onder controle hebt het lichaam ook werkelijk tot rust komt.

Bij de inspanningstest kijken we hoe diverse lichaamsfuncties (o.a. hartslag, ademfrequentie, HRV) reageren op inspanning.  Met een langzaam oplopende belasting op de fiets volgt het programma deze lichaamsfuncties. Er wordt geregistreerd wanneer de diverse energiesystemen gebruikt worden. Uiteindelijk wordt duidelijk op welk niveau je het best kan gaan trainen. De uitslag van de test maakt niet alleen voor vermoeide personen veel duidelijk. Iedereen is gebaat bij een goed trainingsprogramma, gebaseerd op zijn/haar mogelijkheden. Het programma wordt dan ook breed ingezet. Van zeer laag belastbare cliënten tot marathonlopers.

De Energy Control Methode is doorontwikkeld door BioCheck, waardoor het toepassen van de methode voor de cliënten een stuk makkelijker is geworden.

BioCheck is uiteindelijk een uniek systeem geworden die kan meten hoe fit of vermoeid u bent.

De BioCheck app werkt alleen i.c.m. de biofeedbacktechnologie en websitefunctie. Op basis van de metingen van de biofeedbackapparatuur kan BioCheck exact bepalen hoe uw vorm van de dag is en indien nodig u een naadloos aansluitend individueel trainingsprogramma aanbieden waarbij u snel herstelt van uw vermoeidheid. De app wordt ingezet als toevoeging van ons systeem om de gebruiker globaal inzicht te geven in de metingen, trainingen en resultaten. De BioCheck app is de enige app die je direct feedback geeft over jouw prestaties, conditie, vermogen tot herstel en vorm van de dag. 

Een hartslagmeter om je borst is gekoppeld aan deze app. Je gegevens worden verzameld op een voor jou toegankelijk dashboard. Ook je trainer kan dat inzien.  Het dashboard toont al je vorderingen.

Lees het boek “Chronische vermoeidheid nooit meer” van Stans van der Poel.

ATP is de primaire energiebron voor het lichaam. ATP is een soort eindproduct van al onze energievoorraden. Het stofje doet de spieren aanspannen. Vanwege de grootte van het molecuul is het onmogelijk hier een grote voorraad van te hebben.

Het lichaam heeft daar een oplossing voor. Zo zijn er vijf verschillende energiesystemen die allemaal op een andere manier energie leveren in de vorm van ATP:

  • vet
  • glucose ( verbranding met zuurstof: aerobe verbranding)
  • glucose (verbranding zonder zuurstof: anaerobe verbranding, glycolyse)
  • Creatine fosfaat (CF)
  • Vrij ATP


De energiebehoefte hangt af van de intensiteit waarmee we ons inspannen. Elke energievorm heeft een andere inhoud en beschikbaarheid. De verschillende energievormen werken sterk met elkaar samen,  echter de relatieve bijdragen per systeem verschillen, afhankelijk van de duur en intensiteit.

Het figuur laat zien hoe de vijf energiebronnen worden aangesproken bij een toenemende belasting.