Veelgestelde vragen

Digitale vragen

Volg de volgende stappen: 

  1. Doe de hartslagband om. Zorg dat de band niet te los zit en dat hij zo dicht mogelijk bij

het hart zit (onder de borst). De band moet de huid raken, er mag geen kleding (beha)

tussen zitten. 

  1. Zorg dat het afneembare stuk van de hartslagband goed op de hartslagband is

vastgeklikt (met beide drukkers). 

  1. Zorg dat de hartslagband niet ondersteboven zit. De tekst op het afneembare stuk mag

dus niet ondersteboven staan. 

  1. Maak de sensoren van de hartslagband vochtig. Doe dit op de uiteinden van de rubberen

strip. Maak dit bij voorkeur nat met contact- of electrode gel. Water werkt ook goed.

  1. Open de BioCheck-app en klik op de grote rechthoek bovenaan waarop ‘verbinding’

staat. Wanneer jij de hartslagband om hebt, verschijnt er een code/nummer/naam van

de hartslagband. Klik hier op. Vul jouw naam in zodat je de volgende keer jouw

hartslagband kunt herkennen. De verbinding wordt vervolgens tot stand gebracht.

Zorg ervoor dat je eerst bovenstaande stappen doorloopt. Werkt dat niet, volg dan de
volgende stappen: 
1. Zorg dat je de hartslagband om hebt. Zet bluetooth en locatie(voorziening) aan.
Koppel de band niet in de instellingen van de telefoon, alleen in het menu van de
BioCheck-app. De hartslagband ziet de bluetooth instellingen en de app als twee
verschillende apparaten en wil slechts met één van deze twee verbinden. 
2. Is er al eens eerder een verbinding tot stand gekomen, klik dan eerst op ‘verwijder
hardware’. Hierna zoekt de app opnieuw naar de hartslagband en kun je
code/nummer/naam van de hartslagband aantikken. Mogelijk moet je deze stap
enkele keren herhalen. 
3. Mochten bovengenoemde stappen nog niet het gewenste effect hebben, dan
helpt het soms om de telefoon helemaal uit te zetten en dan weer aan te zetten. 
4. Een andere optie is om de app ook op de achtergrond te sluiten. Voor iPhone-
gebruikers doe je dit door in het hoofdscherm twee keer snel op de thuisknop te
klikken. De openstaande programma’s verschijnen nu in beeld.
Swipe programma’s naar boven om te sluiten. Android-gebruikers kunnen naast
de thuisknop op de twee vierkantjes klikken om de programma’s te zien die op de
achtergrond nog open staan. 
5. Hebben bovenstaande stappen nog niet het gewenste effect? Doe de
hartslagband af en klik het afneembare stuk los en haal de batterij er uit. Doe het
dekseltje er weer op en klik het lege afneembare stuk terug op de band. Mogelijke
restenergie wordt nu verwijderd. Doe de batterij weer terug op zijn plek en
herhaal met stap 1. 

iPhone: toestel 4s (iOS 9.3) of nieuwere versie 
Android: 4.4 met Bluetooth smart of Bluetooth Low Energy (BLE) 

Inhoudelijke vragen

De amplitude is het gemiddelde verschil in tijd tussen de hartslagen, gemiddeld over zes hartslagen. Hoe groter dit verschil is, hoe groter jouw vermogen is om te herstellen. Tijdens een ZeroCheck-meting wordt de amplitude onderaan het scherm vertaald naar ‘Ontspannen, Normaal, Lage stress, Zware stress’. De amplitude daalt door stress, emotie, ziekte of inspanning. Wanneer jouw energievoorraden hierna nog niet voldoende zijn aangevuld, stijgt jouw amplitude nauwelijks. Hoe goed jij de ademhalingsoefening ook toepast. Plan op dat moment meer rustmomenten in voor die dag. 

Dit kan betekenen dat jouw energievoorraden niet goed zijn aangevuld en jouw weerstand daardoor laag is. Je bent meer vatbaar voor virussen en ziekten. Wij adviseren je deze dag meer momenten van rust met ademhalingsoefeningen in te plannen. 

Dit kan betekenen dat je de ademhalingsoefening goed beheerst. Op het moment van meten heeft dit duidelijk effect. Pas de ademhalingsoefening vaker toe, het helpt jouw lichaam te herstellen. Je zult je hierdoor snel beter voelen. Ben je verkouden, dan adem je minder koolzuur uit, dit werkt bevorderend voor het lichaam en kan jouw waardes positief beïnvloeden terwijl je niet fit bent. 

De uitslag van de meting vergelijkt jouw waardes van vandaag met de waardes van jouw afgelopen zes metingen. De app vergelijkt jouw waardes alleen met jouw metingen en niet met die van een ander. Bijvoorbeeld: je hebt een aantal dagen een gemiddelde amplitude van 70. Na een paar dagen is dat dus NORMAAL. Heb je de dag erna een amplitude van 80, dan is dat dus beter/hoger en is jouw vermogen tot herstel GOED. Blijft de amplitude de dagen daarna ook rond de 80, dan wordt dat voor jou NORMAAL. Daalt jouw amplitude daarna naar 70 dan ben je MATIG of wanneer jouw amplitude nog verder daalt zelfs SLECHT.

Doe de ZeroCheck iedere ochtend, ook als jij je niet lekker voelt, ziek bent, slecht geslapen hebt of de avond ervoor flink hebt gefeest. Dit alles geeft jou juist een goed beeld van jouw herstel.

Na het doen van de ZeroCheck volgt automatisch de uitslag in de ‘Jouw vermogen tot herstel’. Dit geeft jou een beeld van jouw herstel- en stressniveau en dient als advies voor die dag. Er zijn vier verschillende uitslagen: 

GOED: jouw amplitude is hoger en/of je hartslag is lager dan de afgelopen dagen en jouw energievoorraden zijn beter aangevuld. De ademhalingsoefening heeft een positief effect op jouw herstelvermogen. Voel jij je toch niet heel goed, pas de ademhalingsoefening dan nog vaker toe. Het blijkt een goed effect te hebben. 

NORMAAL: jouw amplitude en hartslag zijn nagenoeg gelijk aan de afgelopen dagen. 

MATIG: jouw amplitude is iets lager en/of hartslag iets hoger dan de afgelopen metingen. Jouw energievoorraden zijn niet volledig aangevuld. Mogelijk ben je gejaagd of is jouw weerstand minder. Pas de ademhalingsoefening vaker toe om jouw herstelvermogen te verhogen. 

SLECHT: jouw amplitude is lager en/of je hartslag is hoger dan de vorige metingen. Jouw energievoorraden zijn niet goed aangevuld. Je hebt mogelijk stress of jouw weerstand is laag. Neem extra rust en pas de ademhalingsoefening vaker toe. Overleg met jouw begeleider wat je het beste kunt doen. 

AT staat voor Anaerobic Treshold (omslagpunt). Het laatst geteste AT is gemeten tijdens de inspanningstest. Heb jij een hermeting gedaan dan kan het zijn dat dit getal aangepast dient te worden. Dit kun je terugvinden op de uitslag van jouw laatste inspanningstest. 

Heb jij nog geen inspanningstest gedaan, kies dan voor het ‘AT bepaald bij de dag’. De app maakt dan tijdens jouw warming-up een schatting van het omslagpunt. Deze meting is minder nauwkeurig dan een inspanningstest. 

Niet zozeer het tijdstip, maar het moment waarop gemeten wordt, is van belang. Om een zo eerlijk mogelijk beeld te krijgen van jouw herstel is het aan te raden om de ZeroCheck altijd onder dezelfde omstandigheden te doen. Het meest geschikte moment hiervoor is de ochtend. Wanneer je wakker wordt doe je de hartslagband om, maak je hem vochtig met contactgel of water en selecteer de ZeroCheck. Voordat je de meting start doe je eerst vier minuten de ademhalingsoefening. Hierna klik je op start en vervolg je nog zes minuten de ademhalingsoefening terwijl je gemeten wordt. Het maakt dan niet uit of je vroeg opstaat om naar werk te gaan of lekker uitslaapt in het weekend. De meting doe je altijd na het ontwaken en voor je uit bed stapt. 

De ZeroCheck vergelijkt jouw laatste meting met de zes voorgaande metingen om te bepalen wat jouw herstelvermogen is. De ZeroCheck stopt automatisch na zes minuten meten. 

De Vrije ZeroCheck staat los van andere metingen. De Vrije ZeroCheck stopt pas wanneer jij hem stopt en kan dus meerdere uren achtereen meten.

Je kunt met een Vrije ZeroCheck bijvoorbeeld jouw herstelvermogen na een training of  tijdens jouw slaap meten. Ook kun jij hem gebruiken om jouw stressniveau te meten tijdens een paar uur werken of een gesprek met een coach of psycholoog. 

Zo vaak mogelijk! Met de ademhalingsoefening die je bij ons leert probeer jij jouw lichaam weer ‘normaal’ te laten ademen. Het juiste adempatroon hebben wij van nature meegekregen. Kijk maar naar slapende baby’s, honden en katten. 

Veel mensen ademen al vele jaren niet meer volgens dit patroon. Met drie keer tien minuten per dag oefenen duurt het lang voor het patroon wordt opgepakt door het onderbewustzijn. Hoe vaker je oefent, hoe beter. Het zal dan steeds gemakkelijker gaan. Oefenen kan bijvoorbeeld ook door in de rij bij de kassa dertig seconden de oefening toe te passen. Of bij het stilstaan voor een verkeerslicht.

Door de ademhalingsoefening breng je niet alleen rust in jouw lichaam, maar ook jouw gaswisseling komt in balans. Dit heeft effect op jouw bloedvaten, spijsvertering en immuunsysteem. Daarnaast zorgt de ademhalingsoefening ervoor dat jouw lichaam overschakelt van suikerverbranding naar vetverbranding. In de vetverbranding kan jouw lichaam pas starten met herstellen van inspanning, emotie (stress) of ziekte. 

ADS 21 heeft een eigen visie op re-integratie. Waar traditionele methoden zich alleen richten op het mentale vlak, zorgt het unieke en medisch wetenschappelijk bewezen protocol waar wij mee werken juist voor een balans tussen lichaam en geest. 

Uit de metingen zien wij dat mensen met o.a. chronische vermoeidheid, burn-out en fibromyalgie in rust waarden vertonen alsof zij aan het sporten zijn. Deze gejaagdheid in het lichaam heeft een directe invloed op de mentale gesteldheid. Wanneer jouw lichaam in de vlucht- of vecht stand verkeert, ben je niet goed in staat om informatie of mentale hulp te verwerken. Pas wanneer het lichaam geleerd heeft tot rust te komen en er een balans mogelijk is tussen lichaam en geest, werkt mentale hulp effectiever. Stel je voor dat je achterna gezeten wordt door een man met een mes. Op dat moment kun je moeilijk bedenken waar het in jouw verleden mis is gegaan waardoor deze man met het mes nu achter jou aan rent. Het enige dat jij kunt bedenken is hoe je moet vluchten. Onze visie is dat mentale hulp in deze fase minder effectief is. 

Wij werken samen met verschillende coaches. Zij hebben veel ervaring in het coachen, trainen en begeleiden van mensen en zijn bekend met de aanpak van ADS 21. Hierdoor krijg je geen tegenstrijdige adviezen. Wil je hier meer informatie over? Vraag er bij je begeleider naar. 

Wanneer jij naast het ADS 21 programma een ander traject wenst te volgen, bijvoorbeeld bij een coach, psycholoog, therapeut, of een andere trainingsvorm verzoeken wij jou dit te overleggen met ons. In veel gevallen kan het ADS 21 programma aanvullend met andere trajecten worden ingezet om het herstel te bespoedigen. Dat is echter niet in alle gevallen zo. Het ADS 21 programma heeft een medisch wetenschappelijk bewezen protocol met een opbouwende structuur. 

Bij ADS 21 werken we met het wetenschappelijk bewezen methode. Om het beste resultaat te behalen is het belangrijk om drie keer per week te sporten volgens deze methode. Let erop dat er altijd minimaal één rustdag tussen de trainingen zit. Zo geef je jouw lichaam de kans om volledig te herstellen. 

Mocht het onverhoopt niet lukken om op een trainingsdag een training te doen, dan is dit geen groot probleem. Kijk of het op een ander moment van die dag lukt om te trainen of misschien de dag erna mits er altijd één rustdag tussen de trainingen zit. Komt het echter geregeld voor dat je een training mist, dan heeft dit negatieve gevolgen voor het programma dat jij volgt. 

Mis je drie trainingen, dan moet je bij de eerstvolgende drie trainingen de laatste trainingsweek herhalen. Je komt hiermee twee weken achter op schema. Kun je langer dan drie weken niet trainen volgens het protocol dan is het opgebouwde trainingseffect verloren gegaan. Maak dan een afspraak om opnieuw te starten.

Mocht jij tijdens het programma op vakantie gaan, dan raden wij jou aan daar de trainingen voort te blijven zetten. Mogelijk is er een fitnessruimte in het hotel of kun je buiten fietsen of (hard)lopen.

Het ADS 21 Herstelprogramma bestaat uit maximaal 54 trainingen verdeeld over drie blokken van achttien trainingen. Je traint drie keer per week. Het programma duurt dus achttien weken. Mocht jij onverhoopt enkele trainingen missen, door ziekte of vakantie, dan stellen wij jou in staat het programma binnen 21 weken te volbrengen. Ben je langere tijd niet in staat om te trainen, dan zul je het programma opnieuw moeten starten. Overleg dit met jouw coach bij ADS 21.

Tijdens jouw traject bij ADS 21 online zul je regelmatig e-mails ontvangen. In deze e-mails vind je uitgebreide informatie en tips om het beste uit jouw deelname aan het ADS 21  programma te halen. Het is dan ook de bedoeling dat jij deze e-mails leest en de vragen die jij hebt stelt aan de ADS 21 coach.