Privacyverklaring

De privacyverklaring van ADS 21

Deze Privacyverklaring gaat van kracht met ingang van 1 mei 2021.

Bij ADS 21 zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn. We doen er daarom alles aan om die persoonsgegevens op een verantwoordelijke manier te verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Over ons: ADS 21 wordt beheerd door J. Cobussen, gevestigd op de Achterdorpsstraat 12, Renkum.  ADS 21 is licentiehouder van BioCheck B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken

ADS 21 verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je verstrekt bijvoorbeeld een profiel op deze website in correspondentie en telefonisch.
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

ADS 21 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • informatie over uw gezondheid

Waarom we deze gegevens nodig hebben.

Als je onze website bezoekt of een online dienst gebruikt, leggen we informatie vast, zoals wachtwoorden, IP-adressen en browser instellingen. Deze informatie is noodzakelijk om je toegang te kunnen verlenen, om de website te kunnen laten werken en om ons in staat te stellen de beveiliging technische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van onze site na te leven. Bovendien verzamelen we informatie over jouw activiteiten tijdens je bezoek. Dit doen we om jouw beleving van de website te personaliseren. We leggen onder meer je voorkeuren en instellingen vast en we verzamelen statistische gegevens die ons helpen om onze websites, producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen.

We verzamelen gezondheidsgegevens om deze data goed te kunnen verwerken in onze testen en de interpretaties daarvan.

ADS 21 verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling(en)
 • Je te bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Op de website en in de mobiele applicatie.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Je inzicht te geven in je eigen gezondheidstoestand

Wanneer je een download hebt aangevraagd of een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven door middel van de link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.  Je e-mailadres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.  Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mailsysteem en dit gaat via de servers van MailChimp. De servers van MailChimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Jouw gebruik van de App

We verzamelen informatie over jouw gebruik van de BioCheck-app. Dit doen we om bepaalde productfuncties te laten werken, om jouw gebruikerservaring te verbeteren, om op de gewenste manier contact met jou te onderhouden, om onze klanten te informeren over het algehele gebruik van de diensten, om ondersteuning te verlenen en om onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen.

Hoe lang we gegevens bewaren

ADS 21 zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid. We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring zolang wij ze bewaren.

Klant zijn bij ADS 21

Wanneer wij met elkaar overeenstemming bereiken over een opdracht, gebruiken we de door jou verstrekte gegevens alleen voor het kunnen uitvoeren van de opdracht en de bijbehorende administratieve handelingen. Wanneer je klant bij ons bent worden je gegevens niet automatisch gebruikt voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven. Wel zou je berichten kunnen krijgen over de diensten die je bij ons afneemt en de werken en/of wijziging daarvan. Voor het mogen versturen van commerciële uitingen naar jou als klant zullen we eerst nadrukkelijke toestemming aan je vragen.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

COOKIES

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

GOOGLE ANALYTICS

Ook door onze statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Wij willen graag weten hoe onze bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. Wij willen natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter willen wij jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor hebben we goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen met anderen

ADS 21 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ADS 21 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ads21.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. ADS 21 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

LINKS

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.ads21.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

WIJZIGINGEN

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.